Mezinárodní festival pěveckých sborů „IFAS“

„IFAS“

27

th
Biennial

International Choir Festival

Международный Хоровой Фестиваль

Internationales Chorfestival

3.–8. 7. 2024

Pardubice / Czech Republic

1968–2024

CZ / EN / RU / DE

IFAS

2024
open

pro všechny typy sborů (mimo dětských)
Hlavní ceny festivalu

GRAND PRIX

CENA BOHUSLAVA MARTINŮ

CENA REKTORA UNIVERZITY PARDUBICE

Účastníci IFAS