Mezinárodní festival pěveckých sborů „IFAS“

„IFAS“

26

th
Biennial

International Choir Festival

Международный Хоровой Фестиваль

Internationales Chorfestival

3.–8. 7. 2022

Pardubice / Czech Republic

1968–2022

CZ / EN / RU / DE

IFAS

2022
open

Slavnostní zahájení festivalu – benefiční koncert


„IFAS zpívá Ukrajině“ IFAS співає Україні

Pondělí 4. 7. 2022 v 19:00 hodin

Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Polabiny II

Výtěžek dobrovolné sbírky bude věnován na nákup ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu obráncům Ukrajiny prostřednictvím sbírky Post Bellum

Vstupné: 300 Kč

Účastníci IFAS