Mezinárodní festival pěveckých sborů “IFAS”

“IFAS”

26

th
Biennial

International Choir Festival

Международный Хоровой Фестиваль

Internationales Chorfestival

3.–8. 7. 2020

Pardubice / Czech Republic

1968–2020

CZ / EN / RU / DE

O FESTIVALU

Z historie

Myšlenka uspořádat mezinárodní setkání vysokoškolských pěveckých sborů vznikla v roce 1967 ve Vysokoškolskeém uměleckeém souboru Pardubice tehdejší Vysokeé školy chemicko-technologickeé, nynější Univerzity Pardubice. První ročník byl z iniciativy zakladatele a dlouholeteého prezidenta festivalu Vlastislava Nováka uspořádán již v roce 1968 pod názvem Internacionální Festival Akademických Sborů – IFAS a od roku 1980 se pravidelně koná ve dvouletých intervalech.

Součástí festivalu se stala i mezinárodní sborová soutěž. Zprvu se jednalo o mezinárodní soutěž smíšených sborů. V roce 1986 byl festival rozšířen o soutěž v kategorii ženských sborů. V roce 1994 se stává prezidentkou IFAS Alena Mejstříková. V tomto roce byla poprveé otevřena soutěžní kategorie komorních smíšených sborů. Od 17. bienále v roce 2002 byl festival obohacen o atraktivní soutěž v oblasti folkloérní sboroveé tvorby, kde se účastníci představují i v národních krojích. Od roku 2006 je festival rozšířen i o volnou kategorii bez povinneé skladby pro všechny typy sborů a malých ansámblů s možností jednožánroveého programu. Na jubilejním 20. IFAS vystoupil soutěžně takeé první mužský ansámbl.

Od roku 2014 přejímá IFAS do sveého programu i samostatnou Soutěž o Cenu Bohuslava Martinů, (dříve Festival Bohuslava Martinů, Pardubice), která je určena pro všechny typy sborů (i neakademickeé, mimo dětských).

Poslání festivalu

Festival umožňuje širokeé veřejnosti shleédnout přehlídku špičkových sborových těles a porovnat úroveň sboroveého umění u nás i v zahraničí. Velmi významným posláním festivalu je takeé prezentace českeé hudby. Proto jsou povinneé skladby vybírány z tvorby předních českých autorů, jako jsou např. A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů, Z. Lukáš, A. Tučapský, P. Eben, K. Slavický, J. Teml, M. Raichl aj.

Největším posláním festivalu IFAS je, aby účastníci odjížděli do svých domovů nejen se spoustou uměleckých zážitků, ale i obohaceni o mnoho nových přátelství, která pomáhají bořit jakeékoli barieéry a hranice.

O cenách

Od roku 1994 jsou ve všech kategoriích udělovány kromě diplomů a věcných cen i ceny finanční. Mimo těchto cen se nejlepšímu akademickeému sboru uděluje „Cena rektora Univerzity Pardubice”.
Od 17. ročníku se soutěží o cenu GRAND PRIX IFAS a od 23. ročníku i o Cenu Bohuslava Martinů.

O účastnících

IFAS byl od sveého začátku koncipován jako studentský festival sborů působících při vysokých školách a univerzitách. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu zájmu o účast na tomto festivalu i z řad neakademických sborů, pořadateleé přistoupili k zásadní změně dosavadních propozic festivalu a od roku 1998 byla účast rozšířena i o sbory odborných škol vyššího typu a o sbory, u nichž 75 % zpěváků splňuje věkoveé omezení 18 - 30 let.

Soutěže o Cenu Bohuslava Martinů se mohou zúčastnit s výjimkou dětských sborů i neuniverzitní sbory různých druhů, složení a věkových kategorií. Tyto sbory se mohou přihlásit podle propozic do soutěže i v některých dalších kategoriích.

IFAS za dobu sveé historie přivítal celou řadu vynikajících pěveckých sborů z mnoha zemí světa. Kromě českých sborů na festivalu účinkovaly sbory z Anglie, Austrálie, Běloruska, Bulharska, číny, Dánska, Estonska, Filipín, Finska, Izraele, Jihoafrickeé republiky, Kolumbie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Noveého Zeélandu, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, řecka, Slovenska, Srbska, španělska, šveédska, Tchaj-wanu, Ukrajiny ale i z USA a Venezuely. účastníci 1968-2016

Kde se festival odehrává

IFAS se odehrával v historii v Domě kultury Dukla, později se přesunul díky Univerzitě Pardubice do skvělých prostor Auly Arnošta z Pardubic, kde se konají všechny hlavní koncerty. účastníci mají takeé možnost zazpívat si na nádvoří pardubickeého zámku, nebo v Rytířských sálech. Krásneé koncertní poédium festivalu poskytla takeé čSOB Pojišťovna. Mimo hlavní pardubickeé festivaloveé koncerty se pořádají festivaloveé koncerty i v dalších městech východočeskeého regionu.

O Ifasiádě a plesu

Pro odreagování od náročneého a vysilujícího festivaloveého programu organizátoři od roku 1996 připravují IFASIáDU, kde zpěváci hájí barvy sveého sboru na poli sportovním ve velmi netradičních sportovních disciplínách a takeé ve velmi netradičních kostýmech. Tradiční ples IFAS je příležitostí nejen si zatančit, ale takeé zúčastnit se soutěže Superstar a proslavit tak svůj sbor takeé v jineé oblasti, než je sboroveé zpívání.

O pořadatelích

Festival pořádá neziskový spolek IFAS Pardubice, z. s.