Mezinárodní festival pěveckých sborů ”IFAS“

”IFAS“

27

th
Biennial

International Choir Festival

3.–8. 7. 2024

Pardubice / Czech Republic

1968–2024

CZ / EN

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Mezinárodní festival pěveckých sborů IFAS 2024 „OPEN" je přehlídka sborů spojená s mezinárodní sborovou soutěží o věcné a finanční ceny a hlavní festivalové ceny GRAND PRIX – IFAS 2024, Cenu Bohuslava Martinů a Cenu rektora Univerzity Pardubice. Vyhlášena bude i Cena Roku české hudby.

Finanční ceny IFAS 2024 jsou dotovány částkou 85 000 Kč.

 1. Soutěžní program
  1. Kategorie A – možnost zisku Grand PRIX

   Ceny v kategoriích jsou dotovány částkou 30 000 Kč.

   Délka vystoupení: limit 15 - 17 minut čistého času.

   1. povinná skladba jubilantů Roku české hudby
    A1 – smíšené sbory Petr Eben (1929-2007) Salve Regina
    A2 – komorní smíšené sbory Bohuslav Martinů (1890-1959) Sen (z cyklu „Čtyři písně o Marii“, č. 2)
    A3 – ženské sbory Petr Eben (1929-2007) De angelis
   2. polyfonní skladba z období renesance nebo baroka
   3. skladba vzniklá po roce 1950
   4. skladba z období hudebního romantismu (pouze kategorie A1, A3)
   5. další skladby dle vlastního výběru

   Pořadí soutěžních skladeb je libovolné.

   Vše a cappella !!!

   Skladby uvedené v této kategorii nesmějí být použity v žádné z dalších soutěžních kategorií.

  2. Kategorie B

   Délka vystoupení: limit 15 - 17 minut čistého času.

   Volný dramaturgicky kontrastní program.

  3. Kategorie C a D

   Ceny v kategoriích jsou dotovány částkou 20 000 Kč.

   Délka vystoupení: limit 8 - 10 minut čistého času

   1. Kategorie C1

    Program sestavený ze skladeb jednoho stylu nebo žánru artificiální hudby (např. renesanční nebo barokní hudba, romantická hudba, hudba 20. století, duchovní hudba apod.). V jedné ze skladeb může být použit hudební nástroj, ostatní a cappella.

   2. Kategorie C2

    Program z oblasti nonartificiální hudby s výjimkou folkloru (jazz, pop, spirituál, gospel). Jedna ze skladeb musí být provedena a cappella, v ostatních mohou být použity 1 – 3 doprovodné nástroje.

   3. Kategorie D1
    1. úprava lidové písně vlastního národa

    2. úprava lidové písně cizího národa

    3. úprava lidové písně dle vlastního výběru (doporučuje se též originální skladba na folklorní text)

    Pořadí soutěžních skladeb je libovolné.

    Vše a cappella !!!

   4. Kategorie D2

    Volný výběr uměleckých úprav lidových písní vlastního národa s možností doprovodu hudebních nástrojů. Je doporučeno stylové oblečení, kroje apod.

  4. Kategorie BM - Bohuslava Martinů

   Cena v kategorii je dotována částkou 10 000 Kč.

   Délka vystoupení: limit 12 - 14 minut čistého času

   1. libovolná skladba od Bohuslava Martinů

   2. volný program obsahující skladby alespoň dvou stylových období

   Pořadí soutěžních skladeb je libovolné.

   Skladby uvedené v této kategorii nesmějí být použity v žádné z dalších soutěžních kategorií.

 2. Hodnocení soutěžních vystoupení

  Soutěž hodnotí mezinárodní porota bodovým systémem 0-30 bodů.

  1. Kritéria hodnocení v kategoriích A, B, C, D1 a BM:

   1. pěvecká technika a kultura
   2. intonace a rytmus
   3. využití hudebně výrazových prostředků, stylovost
   4. výběr soutěžního programu
  2. Kritéria hodnocení v kategorii D2:

   • celkový dojem z vystoupení

  Při nedodržení časových limitů bude sboru kráceno bodové hodnocení.

 3. Zařazení do pásem
  1. Na základě dosažených bodů zařadí porota sbory v kategoriích A, B, C, D1 a BM do pásem:

   zlaté pásmo 25 - 30 bodů
   stříbrné pásmo 20 - 24,99 bodů
   bronzové pásmo 15 - 19,99 bodů
  2. Získaný počet bodů rozhoduje o pořadí na prvních třech místech ve zlatém pásmu.

  3. Podle počtu dosažených bodů bude určen nejlepší sbor kategorie D2.

  4. Držitelem Grand Prix IFAS 2024 se stává sbor z kategorie A s nejvyšším počtem dosažených bodů, nejméně však 28,00. Pokud žádný sbor nedosáhne na tuto hranici, držitel Grand Prix IFAS 2024 nebude vyhlášen. Grand Prix 2024 je dotována částkou 25 000 Kč.

  5. Držitelem Ceny Bohuslava Martinů se stává nejlépe hodnocený sbor ve zlatém pásmu v kategorii BM.

  6. Držitelem Ceny rektora Univerzity Pardubice se stává nejlépe hodnocený univerzitní sbor z kategorie A.

  7. Držitelem Ceny Roku české hudby se stává sbor s nejlepším provedením povinné skladby českého autora.

 4. Výroky poroty jsou konečné a nelze se proti nim odvolat.

 5. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo neotevřít kategorii v případě nízké účasti, či na doporučení umělecké rady.

 6. Organizační štáb si vyhrazuje právo vyhlásit další festivalové ceny s věcnými nebo finančními dary, o jejichž udělení rozhoduje porota nebo diváci.

 7. Výsledky mezinárodní soutěže budou zaznamenány v závěrečném protokolu IFAS 2024.