Mezinárodní festival pěveckých sborů ”IFAS“

”IFAS“

27

th
Biennial

International Choir Festival

3.–8. 7. 2024

Pardubice / Czech Republic

1968–2024

CZ / EN

PROPOZICE

 1. Poplatky
  1. Přihlašovací poplatek
   kategorie A 3 000 Kč/sbor
   kategorie B 1 000 Kč/sbor
   kategorie C,D 1 500 Kč/sbor
   kategorie Bohuslava Martinů 2 000 Kč/sbor

   Přihlašovací poplatky musí být zaslány zároveň s přihláškou. Sborům, které umělecká rada nevybere k účasti na festivalu IFAS 2024, se přihlašovací poplatek po odečtení manipulačního poplatku vrací.

  2. Účastnický poplatek za festival 200,- Kč/osoba

   • nezahrnuje ubytování a stravování

  3. Ubytování
   Délka pobytu: 4. – 7. 7. 2024

   • ubytování je zajištěno v Domově mládeže na Dukle (jen malá část na univerzitních kolejích)

   1. STANDARD - Koleje 1 200,- Kč/osoba

    • 2-3 lůžkové klasické studentské pokoje s lednicí, pevným připojením k internetu, se společným sociálním zařízením a kuchyní na patře

   2. STANDARD - Domov mládeže Pardubice cca 3 km od kolejí UPCE 1 140,- Kč/osoba

    • 2-3 lůžkové klasické studentské pokoje, s pevným připojením k internetu, se společným sociálním zařízením a kuchyní na patře

  4. Stravování v univerzitní menze

   • začíná obědem 4. 7. a končí snídaní 7. 7.

   1. celodenní stravování 1 500,- Kč/osoba

    • snídaně, oběd, večeře, zákusek, salát, nápoje z výrobníku

   2. diety (+20 Kč za každé jídlo) 1 680,- Kč/osoba

    • vegetarian, vegan, celiak

  5. Stravování v Domově mládeže Pardubice
   1. celodenní stravování 990,- Kč/osoba

    • snídaně, oběd, večeře, nápoje z výrobníku

   Nejpozději do 31. 3. 2024 poukáží vybrané sbory 75% celkové sumy na konto festivalu. Zbývající částku uhradí při příjezdu na festival.

 2. Součásti přihlášky sboru k účasti na festivalu

  • vyplněný formulář „Přihláška“ (prostřednictvím formuláře na stránkách)

  • nahrávka sboru ne starší dvou let

  • současná fotografie sboru (300 DPI – cca 1MB)

  • současná fotografie dirigenta (300 DPI – cca 1MB)


  Prosíme fota v rozlišení dostatečném pro kvalitní tisk.

  Uvedené materiály zašlou sbory prostřednictvím e-mailu, nebo na adresu organizačního štábu nejpozději do 31. 1. 2024.

 3. Výběr sborů

  Výběr sborů provádí umělecká rada festivalu IFAS 2024 na základě posouzení zvukových nahrávek. S rozhodnutím o výběru budou všechny přihlášené sbory písemně seznámeny nejpozději do 28. 2. 2024.

 4. Potvrzení účasti

  Zasláním vyplněného "Programového dotazníku" a uhrazením 75% poplatku dle bodu 1.2., 1.3., a 1.4. nejpozději do 31. 3. 2024 vybrané sbory definitivně potvrdí svou účast. Zároveň zašlou pět kopií každé soutěžní skladby.
  V jiném případě bude osloven náhradní sbor!

 5. Doprava

  Zúčastněné sbory si zabezpečují dopravu do místa konání festivalu a zpět i veškeré přejezdy v průběhu festivalu na vlastní náklady.

 6. Organizace festivalu
  1. Festival pořádá IFAS Pardubice, z. s. V čele festivalu stojí a jeho organizaci zajišťuje organizační štáb IFAS 2024

  2. Zúčastněné sbory jsou povinny řídit se pokyny organizačního štábu a dodržet propozice, soutěžní řád a časový harmonogram IFAS 2024.

  3. Finančně je IFAS zabezpečen z dotací, nadačních příspěvků a darů sponzorů, z příjmu z reklam a účastnických poplatků sborů.

  4. Zúčastněné sbory svou účastí podstupují pořadateli IFAS právo bezplatně pořizovat audio a video nahrávky včetně fotodokumentace a jejich následnou úpravu i distribuci.