Mezinárodní festival pěveckých sborů „IFAS“

„IFAS“

26

th
Biennial

International Choir Festival

Международный Хоровой Фестиваль

Internationales Chorfestival

3.–8. 7. 2022

Pardubice / Czech Republic

1968–2022

CZ / EN / RU / DE

PROPOZICE

 1. Poplatky
  1. Přihlašovací poplatek
   kategorie A 3 000 Kč/sbor
   kategorie B 1 000 Kč/sbor
   kategorie C,D 1 500 Kč/sbor
   kategorie Bohuslava Martinů 2 000 Kč/sbor

   Přihlašovací poplatky musí být zaslány zároveň s přihláškou. Sborům, které umělecká rada nevybere k účasti na festivalu IFAS 2022, se přihlašovací poplatek po odečtení manipulačního poplatku vrací.

  2. Účastnický poplatek 200 Kč/osoba

   • nezahrnuje ubytování a stravování

  3. Ubytování
   Délka pobytu: 4. – 7. 7. 2022

   • ubytování je zajištěno na univerzitních kolejích.

   1. STANDARD 300 Kč/osoba/den

    • 2-3 lůžkové klasické studentské pokoje s lednicí, pevným připojením k internetu, se společným sociálním zařízením a kuchyní na patře

   2. STUDIO 600 Kč/osoba/den

    • 2 lůžkové pokoje s koupelnou a WC, kuchyňka s lednicí, pevným připojením k internetu

  4. Stravování

   • stravování je zajištěno v univerzitní menze.

   • začíná obědem 4. 7. a končí snídaní 7. 7.

   1. celodenní stravování 400 Kč/osoba/den

    • snídaně, oběd, večeře, zákusek, salát, nápoje z výrobníku

   2. diety 460 Kč/osoba/den

    • vegetarian, vegan, bezlepková, bezmléčná atd.

   Nejpozději do 31. 3. 2022 poukáží vybrané sbory 75 % celkové sumy na konto festivalu. Zbývající částku uhradí při příjezdu na festival.

 2. Součásti přihlášky sboru k účasti na festivalu

  • vyplněný formulář „Přihláška“ (prostřednictvím formuláře na stránkách)

  • nahrávka sboru ne starší dvou let

  • současná fotografie sboru (300 DPI – cca 1MB)

  • současná fotografie dirigenta (300 DPI – cca 1MB)


  Prosíme fota v rozlišení dostatečném pro kvalitní tisk.

  Uvedené materiály zašlou sbory prostřednictvím e-mailu, nebo na adresu organizačního štábu nejpozději do 31. 1. 2022.

 3. Výběr sborů

  Výběr sborů provádí umělecká rada festivalu IFAS 2022 na základě posouzení zvukových nahrávek. S rozhodnutím o výběru budou všechny přihlášené sbory písemně seznámeny nejpozději do 28. 2. 2022.

 4. Potvrzení účasti

  Zasláním vyplněného„Programového dotazníku“ a uhrazením 75 % poplatku dle bodu 1.2., 1.3., a 1.4. nejpozději do 31. 3. 2022 vybrané sbory definitivně potvrdí svou účast. Zároveň zašlou sedm kopií každé soutěžní skladby.
  V jiném případě bude osloven náhradní sbor!

 5. Doprava

  Zúčastněné sbory si zabezpečují dopravu do místa konání festivalu a zpět i veškeré přejezdy v průběhu festivalu na vlastní náklady.

 6. Organizace festivalu
  1. Festival pořádá IFAS Pardubice, z. s. V čele festivalu stojí a jeho organizaci zajišťuje organizační štáb IFAS 2022

  2. Zúčastněné sbory jsou povinny řídit se pokyny organizačního štábu a dodržet propozice, soutěžní řád a časový harmonogram IFAS 2022.

  3. Finančně je IFAS zabezpečen z dotací, nadačních příspěvků a darů sponzorů, z příjmu z reklam a účastnických poplatků sborů.

  4. Zúčastněné sbory svou účastí podstupují pořadateli IFAS právo bezplatně pořizovat audio a video nahrávky včetně fotodokumentace a jejich následnou úpravu i distribuci.